Maak kans op 3 jaar gratis* rijden in een Fiat 500


Lever je kassabonnen in en maak kans om 3 jaar lang te rijden in een Fiat 500!

Actievoorwaarden Mariahoeve Vliegt Uit De Bocht

De kassabonnen moeten van 4 verschillende winkels uit Winkelcentrum Mariahoeve zijn en samen minimaal € 50,00 bedragen. Bevestig deze kassabonnen aan de deelnameflyer. Vul jouw gegevens in (naam, emailadres en telefoonnummer) en deponeer de flyer in de inlever bus op het middenplein van het winkelcentrum.

Je mag meedoen met meerdere flyers, zolang het voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. De flyers kunnen tot uiterlijk 30 december ingeleverd worden.

Iedere week | van 12 november t/m 30 december| wordt een genomineerde bekend gemaakt. De laatste week | van maandag 31 december 2018 t/m woensdag 2 januari | kun jij jezelf of een ander taggen op de facebookpagina van Mijn Mariahoeve. Uit deze tags wordt er een online genomineerde bekend gemaakt.

Op zaterdag 5 januari is de live show en dan wordt de winnaar bekend gemaakt!

Algemeen:

1.Mariahoeve Vliegt Uit De Bocht winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door winkelcentrum Mariahoeve Den Haag.

2.De looptijd van de Actie is maandag 12 november t/m zaterdag 5 januari 2019.

Deelname:

3. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de actie.

4. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

5. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie of werkzaam is in het winkelcentrum.

6. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer zijn e-mail gegevens correct in te vullen.

7. De selectie van de potentiële winnende prijswinnaar en de daaraan verbonden prijs geschiedt op basis van selectie door (afgevaardigde van) het bestuur van winkelcentrum Mariahoeve.

8. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

9.  De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

10. Bij weigering of andere reden van niet in ontvangst nemen van de prijs vervalt deze aan de organisator en kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

11. De genomineerden worden uitgenodigd om op het winkelcentrum de nominatie in ontvangst te nemen, Een foto van dit moment wordt geplaatst op onze facebookpagina.

12. De auto wordt op basis van private lease beschikbaar gesteld en de winnaar gaat akkoord met de hieraan verbonden voorwaarden.

Medewerking en gegevens/privacy

13. Door deelname aan deze Actie gaan deelnemers akkoord met aan de Actie verband houdende publiciteit. De deelnemers ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid

14. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Slotbepalingen

15. Winkelcentrum Mariahoeve behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

16. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.

17. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.

18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum Mariahoeve

19. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Stuur Winkelcentrum Mariahoeve een bericht

Winkelcentrum Mariahoeve
Het Kleine Loo 320A
2592 CK Den Haag
070 - 3856228
mariahoeve@eventz.nl

Makkelijk bereikbaar via tram 6, halte "Vlamenburg"